Folder för närstående

Det är inte bara den som bär på sjukdomen som drabbas. Även närstående behöver hjälp och information. Att prata med andra i samma situation, som upplevt samma saker, är ett bra sätt att utbyta erfarenheter, råd och stöd.

Foldern är skriven på initiativ av, och med, närstående i Putte Angelins minnesfond, detta i samarbete med personal på Universitetssjukhuset Linköping och Svenska hjärntumörföreningen. Annelie Stålnert (Närstående), Thomas Blystad (Onkolog) och Gunilla Ringdahl (Kurator och familjeterapeut). För mer information se hemsidan puttesminnesfond.se/anhoriggrupp

Folder för närstående – Puttes minnesfond (pdf, går att skriva ut)

Vakenkirurgi i Linköping

»Våra resultat visar att vakenkirurgi är en säker och betydelsefull operationsmetod som tolereras väl av patienterna …«

Läs gärna denna artikel från Läkartidningen om vakenkirurgi vid låggradiga gliom, utförd i Linköping. Klicka på länken nedan för att komma till artikeln.

7-årig studie med goda resultat! (länk)

Hjärna tillsammans

Den 6 oktober sjösattes det lovande projektet Hjärna tillsammans i Stockholms län, ett projekt som föreningen kommer att medverka i framöver.

“Livet efter en förvärvad hjärnskada – som följd av exempelvis stroke, hjärntumör, hjärtstopp eller fallolycka – innebär ofta en stor förändring i livet, såväl för personen själv som för närstående. Många behöver stöd och insatser från flera håll.
Men att veta hur, när och var är inte alltid lätt.

Det är här som projektet Hjärna tillsammans kommer in.
Genom att till exempel anordna utbildningar och mötesplatser – exempelvis tisdagsträffar – för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, tillsammans med patientorganisationer och rehabaktörer, kan fler få information om vilka resurser som finns. Och träffa andra i liknande situation.”

Här finns mycket information du som patient och närstående kan behöva, praktiskt samlad på ett ställe. Innehållet kommer att uppdateras löpande. Titta gärna i kalendern på hemsidan för aktiviteter som kan passa dig.

Välkommen in!

http://hjarnatillsammans.se/

 

Register över kliniska studier

Cancerstudier i Sverige är ett nationellt register över pågående kliniska studier inom cancervården. Endast studier där det pågår rekrytering av patienter finns med i registret.
Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Föredrag om hjärntrötthet, Göteborg 13/9 2016

https://m.youtube.com/watch?v=muYVbH_ac3A

Birgitta Johansson är fil dr och specialist i neuropsykologi och Lars Rönnbäck är professor och överläkare i neurologi. Båda arbetar vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. De arbetar sedan flera år med att försöka klarlägga mekanismer bakom mental trötthet/hjärntrötthet efter skada eller sjukdom i nervsystemet, utveckla diagnostiska instrument och genomför behandlingsstudier. Se mer under fliken Litteraturtips- http://hjarntumorforeningen.se/litteraturtips/

Äldre nyheter:

Uppdatering kring krisen på Karolinska Sjukhuset

20160914_Karolinska Neurokirurgen

Med anledning av senaste tidens diskussioner om situationen på Karolinska i Solna kan ni här ta del av ett medlemsbrev från föreningen. Här hittar du även en redogörelse för hur vi planerar att gå vidare.

Alla patienter med hjärntumör är välkomna att ringa om man känner sig orolig över sin situation och har frågor kring det som skrivits i media. Ni når kontaktsjuksköterskan på KS i Solna på tel: 08-517 73 944.

Medlemsbrev angående krisen på KS i Solna 20160703

Uppdatering rörande hjärntumörvården 20160712