I den nya sjukdomssituationen finns det mycket att ta itu med och bearbeta. I vardagen kan det dyka upp frågor och undringar om allt från det sociala livet till ekonomin och medicinska frågor. Här nedan försöker vi ge lite hjälp på vägen.

Berätta för andra

Det kan vara svårt att berätta om sin sjukdom för andra eller att hela tiden behöva förklara den. Här kommer ett par tips om hur du kan få andra att känna sig delaktiga samtidigt som du förenklar för dig själv.

Ta med dig någon anhörig till läkarbesöket

Ofta är det en fördel att vara två som lyssnar. Om man är två är det också enklare att diskutera vad som sagts och på så sätt fånga upp och bearbeta all information.

Svara enkelt och rakt

Det kan vara svårt att veta hur mycket man ska säga till andra. Detta måste var och en känna efter själv. Om man inte vill prata om sin sjukdom fungerar det ofta bra att besvara frågan: “Hur mår du?” med ett “Tack bra, hur är det själv?” eller “Tack, ganska bra, men jag vill helst inte tala om det”.

 

Ekonomiskt stöd

När man blir sjuk är det så mycket annat som blir besvärligt. Ibland kan det också vara svårt att få pengarna att räcka till. Nedan har vi samlat ett antal länkar på organisationer dit man kan vända sig för att söka bidrag.

Svenska hjärntumörföreningen har ingen egen fond där man kan söka ekonomiskt stöd.

Cancer- och allergifonden

Fonden erbjuder bidrag till cancersjuka.

Cancerrehabfonden

Förbundet ger bidrag både till privatpersoner med cancer och till forskning.

Curo

Curo är en medlemsstyrd ideell förening med uppgift att verka för en bättre livssituation för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal.

Cancerhjälpen

Detta är en ideell förening som verkar för förbättrade levnadsvillkor för cancersjuka och för att få de som har varit cancersjuka tillbaka till ett aktivt liv. Har bidrag som kan sökas av cancersjuka.

Sveriges Cancersjukas Riksförbund

Förbundet har funnits sedan 1976 och delar ut bidrag till cancersjuka.

 

Övrigt stöd

Här har vi samlat övrigt som kan vara bra att tänka på och att få hjälp med under din sjukdom. Om det finns annat du funderar på, tveka inte att ta kontakt med oss.

https://www.cancerrehabfonden.se/

http://www.naracancer.se/

https://www.randigahuset.se/

http://www.cancerkompisar.se/

http://viarmeranbaracancer.com/vi-ar-mer-an-bara-cancer/

https://ungcancer.se/

Informations- och stödlinjen

Vänd dig till informations- och stödlinjen med dina frågor och funderingar om cancer. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal

med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59.

 

Möta andra i samma situation

Att träffa andra personer som fått en cancerdiagnos och genomgått behandling kan kännas som ett stort stöd. Bara den som själv varit med kan förstå fullt ut vad det innebär. Det är dock viktigt att vara medveten om att både cancersjukdomen och erfarenheterna av att vara sjuk kan skilja sig avsevärt från person till person även om diagnosen är densamma.

Svenska hjärntumörföreningen har slutna stödgrupper på Facebook för patienter och närstående, du hittar direktlänkar till grupperna under Om/About på Svenska hjärntumörföreningens huvudsida på Facebook. Här hittar du kontaktuppgifter till föreningens regionala föreningar.

 

Får jag rätt behandling?

Om du har en särskilt allvarlig eller livshotande sjukdom och står inför svåra val när det gäller behandling har du, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, rätt till en så kallad second opinion – det vill säga en bedömning av ytterligare en eller flera läkare.

Det bästa är att be din behandlande läkare om remiss till ett annat sjukhus i Sverige som behandlar hjärntumörer, till exempel Karolinska Sjukhuset i Solna eller Umeå Universitetssjukhus. (Det finns 7 neurokirurgkliniker i Sverige.)

Be att få kontinuerlig information om var remissen befinner sig. Det ska inte behöva ta mer än ett par veckor, men ibland drar det ut på tiden. Av din läkare eller kontaktsjuksköterska kan du få mer information vad en second opinion innebär. Du kan även ställa frågan i någon av våra facebookgrupper, där finns mycket egen erfarenhet från hela Sverige.

Information om second opinion från 1177 hittar du här:

http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Second-opinion-en-andra-lakarbedomning/

 

För anhöriga

Putte Angelin minnesfond

Det är inte bara den som bär på sjukdomen som drabbas. Även närstående behöver hjälp och information. Att prata puttemed andra i samma situation, som upplevt samma saker, är ett bra sätt att utbyta erfarenheter, råd och stöd. Se Puttes minnesfond, anhöriggrupp.

Det finns en folder som är skriven på initiativ av, och med, närstående i Putte Angelins minnesfond, detta i samarbete med personal på Universitetssjukhuset Linköping och Svenska hjärntumörföreningen. Annelie Stålnert (Närstående), Thomas Blystad (Onkolog) och Gunilla Ringdahl (Kurator och familjeterapeut).

Här kan du hitta foldern.

 

VIMIL– Vi som mist någon mitt i livet

Ett nätverk för oss som mist någon mitt i livet. När det värsta har hänt kan du söka stöd hos andra som gått genom samma sak.