Varje år får drygt 1 300 personer i Sverige diagnosen primär hjärntumör. Tumörerna drabbar personer i alla åldrar och lika många män som kvinnor.

Hälften av de som drabbas av en primär hjärntumör är över 60 år, men sjukdomen är också den näst vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar. Män och kvinnor drabbas i ungefär lika stor omfattning. När man talar om ”primär hjärntumör” menar man en tumör som uppstått i hjärnan och alltså inte är en dottertumör till en cancer någon annanstans i kroppen.

På övriga sidor under ”Om hjärntumörer” hittar du en rad fakta och råd gällande hjärntumörer. Innehållet är skrivet och sammanställt av onkologen Roger Henriksson och neurokirurgen Tommy Bergenheim.