Personlighet, tankar och känslor

Även om du försökt förbereda dig för läkarens besked är det svårt att få svart på vitt om tumörsjukdomen. De flesta blir oroliga och nedstämda. Hela situationen känns overklig. När behandlingen väl har påbörjats brukar det minska oron, eftersom koncentration och kraft i stället går till att bekämpa sjukdomen.

Tiden efter behandlingen kan också vara påfrestande. Det är inte alls säkert att den förväntade lättnaden infinner sig. Behandlingstiden kan visserligen vara jobbig, men den betyder åtminstone att något aktivt görs mot sjukdomen. Dessutom innebär den regelbundna kontakten med sjukvården en trygghet för många.

Det är lätt att känna sig utlämnad när behandlingen är avslutad. Många blir rädda för kroppsliga symtom, eftersom det ligger nära till hands att koppla ihop dem med sjukdomen. Det kan vara svårt att själv behöva avgöra om symtomen är något som kräver läkarbesök. Men med tiden lär sig de flesta att tolka sina kroppsliga symtom på samma vis som före sjukdomen.

När behandlingen är avslutad förväntar sig ofta omgivningen att allt ska vara ”som vanligt”, det vill säga att livet ska bli precis som före cancersjukdomen. Om intresset från anhöriga och vänner falnar, om ingen riktigt längre orkar lyssna, kan man känna sig både ensam och oförstådd.

Efter behandlingen är det också vanligt att oroa sig för framtiden och för att sjukdomen ska komma tillbaka. Därför är det viktigt att komma ihåg att de svåra känslorna inte försvinner så snart behandlingen är avslutad.

Trötthet drabbar de flesta cancerpatienter, man blir trött av medicinsk behandling, den känslomässiga reaktionen och cancern/sjukdomen i sig. Om tröttheten blir svår är det bra att rådgöra med sin kontaktsjuksköterska eller annan vårdpersonal (som kan ge råd och hänvisa till rätt hjälp). Många vill i så stor utsträckning som möjligt klara sig själva, men ta gärna emot den praktiska hjälp man blir erbjuden. Det är dessutom ett bra sätt för människor i omgivningen att visa att de bryr sig.

Du kan läsa mer om så kallad hjärntrötthet här: