Forskningens syfte – att på kortast tid utveckla nya metoder för diagnostik och behandling.

Summering av ett besök vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP), Rudbecklaboratoriet den 24 maj 2016

 “Vi heter Louisa och Heidi och är två hjärntumörpatienter som fått i uppdrag av Svenska hjärntumörföreningen att kartlägga antalet patientnära kliniska studier som pågår inom hjärntumörområdet i Sverige för tillfället.” 

 Så inleds det mail som skickats ut till sju Universitetssjukhus under våren och sommaren 2016. Att få in svar har varit en utmaning, men en person som svarade tidigt var Karin Forsberg Nilsson på Rudbecklaboratoriet vid Uppsala Universitet (UU). Hennes forskning (grundforskning) låg visserligen utanför det område (kliniska studier) vi hade som mål att kartlägga, men när vi bjöds in till en presentation av verksamheten i Uppsala kunde vi inte tacka nej. I slutet av maj tog vi oss till Rudbecklaboratoriet för att lyssna till Karin och ett par av hennes kollegors arbete inom hjärntumörområdet.

 I korthet fick vi reda på att cancerforskning sker på tre platser i staden: Rudbecklaboratoriet, Biomedicinskt centrum samt Akademiska sjukhuset. Deras gemensamma nämnare är idén om transaktionell forskning, vilket innebär att forskningens syfte är att på kortast tid utveckla nya metoder för diagnostik och behandling.

 

KARIN FORSBERG NILSSON/Cancer som del av ett ekosystem

Karin är prefekt på institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) och är den som inleder dagens presentation. Hennes forskning utgår från att se på cancer som del av ett ekosystem. Ett exempel på det kan vara att studera hur cancerceller integrerar och kommunicerar med omgivande friska celler. Målet med sådana studier är att identifiera cancercellernas svagheter, för att vid behandling endast slå ut dem och inte frisk vävnad. Utmaningen enligt Karin ligger i att vissa cancerceller har en förmåga att tåla mediciner, strålning och låga syrenivåer bättre än friska celler.

 För mer information om IGP se följande länk: http://www.igp.uu.se

 

 TONY HANSSON/”En biobank för alla”

Nästa talare är Tony Hansson, f.d. administrativ chef för projektet U-CAN, som är en biobank för cancerforskning. U-CAN startade 2010 och finansieras av regeringen. Ledare för projektet är Uppsala universitet. U-CAN är en unik resurs i och med att allt material som samlas in är tillgängligt (med vissa restriktioner) för forskare vid universitet, landsting och företag över hela världen. Material (blodprover, DNA, tumörvävnad och enkäter) samlas idag in från patienter med olika former av cancer. Totalt ingår vävnad från över 1.500 personer som har diagnosticerats med en hjärntumör inom insamlingsområdet Uppsala och Umeå i biobanken. Det som undersöks är vad som kännetecknar patienter och tumörer som svarar på en viss behandling och vilka faktorer som kan förklara resistens mot behandling.

 För mer information om U-can se följande länk: http://www.u-can.uu.se

 

TOBIAS BERGSTRÖM/”En cellbank för alla”

När Tony är färdig med sin presentation fortsätter forskaren Tobias Bergström med att berätta om hur värdefull biobanken är för dem när de odlar cancerceller att forska på. Det som odlas är främst glioblastomceller, och förklaringen till det är att det är den tumörform som bortsett från Medulloblastom är mest aggressiva formen av hjärntumör. Genom att odla cancerceller från många patienter, med moderna metoder, ökar möjligheten att hitta nya läkemedelskandidater eftersom forskarna får modeller för sjukdomen som efterliknar tumören.

 

CECILIA KRONA/Samarbete med läkemedelsindustrin

Forskaren Cecilia Krona avrundar föreläsningen med att berätta om ett samarbete mellan läkemedelsindustrin och universitet. Exempelvis samarbetar Astra Zeneca, SciLifeLab och UU kring att ta fram nya läkemedel mot hjärntumörer. Tack vare material från biobanken är det möjligt att testa tusentals mediciner som redan har fått godkännande av FDA (Federal Drug Administration, den amerikanska myndigheten som godkänner läkemedel) på hjärntumörceller. Tillvägagångssättet är ett tidseffektivt eftersom att redan godkända mediciner kräver mindre administration än ett helt nytt läkemedel.

 För mer information om SciLifeLab, se följande länk: https://www.scilifelab.se

 

Som avslutning på besöket i Uppsala får vi titta på cancerceller genom mikroskop.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-06-kl-16-10-22 ska%cc%88rmavbild-2016-09-06-kl-16-10-42louisa-och-heidi

Bild 1 och 2 publiceras med tillstånd av Rudbecklaboratoriet.

Bild 3, Heidi och Louisa på besök i labbet.