När hjärnan inte orkar om hjärntrötthet av Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck

Dagens samhälle ställer höga krav på människors effektivitet, men vad händer när det inte längre fungerar?
Det som inte syns är svårt att förstå sig på. Men det kan ändå vara det osynliga som har störst betydelse för hur vardagen fungerar för den som haft en skallskada, stroke eller annan sjukdom som påverkar hjärnan. I den här boken berättar vi om ett osynligt handikapp som är vanligt vid skada eller sjukdom i nervsystemet och som kan bli ett långvarigt problem – hjärntrötthet.

Birgitta Johansson är fil dr och specialist i neuropsykologi och Lars Rönnbäck är professor och överläkare i neurologi. Båda arbetar vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. De arbetar sedan flera år med att försöka klarlägga mekanismer bakom mental trötthet/hjärntrötthet efter skada eller sjukdom i nervsystemet, utveckla diagnostiska instrument och genomför behandlingsstudier.

http://www.adlibris.com/se/bok/nar-hjarnan-inte-orkar-om-hjarntrotthet-9789175175607

Mer information om hjärntrötthet:

http://mf.gu.se/

 

Anticancer av David Servan-Schreiber

Går det att bekämpa cancer med livsstilsförändringar?

Läkaren David Servan-Schreiber upptäckte en hjärntumör när han en dag testade sig själv i sina patienters hjärnkamera. Han opererades och fick strålbehandling, men tumören kom tillbaka. Då bestämde han sig för att ta reda på alla sätt det över huvud taget är möjligt att bekämpa cancer på. Hans utgångspunkt är att miljön är avgörande för uppkomsten av cancer och att det genetiska arvet spelar en betydligt mindre roll än vi tidigare trott. I sin bok ger han kunskaper om cancerogena ämnen i miljö och mat och ger konkreta fallbeskrivningar med exempel på vad man kan göra för att skydda sig. Alla bär vi på cancerceller i våra kroppar, men alla kommer inte att få cancer.

Anticancer blev en storsäljare i USA och har översatts till över 30 språk.

Förord till den svenska utgåvan av Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid institutet for miljömedicin, Karolinska Institutet.

http://www.adlibris.com/se/bok/anticancer-ett-nytt-satt-att-leva-9789127130043

 

Hjärnstarkhur motion och träning stärker din hjärna av Anders Hansen

I Hjärnstark visar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hälsa på recept, vilka mekanismer i din hjärna som omvandlar promenaden eller löprundan till inget mindre än en mental ”uppgradering”. Du får lära dig vad det beror på och du får konkreta tips på hur du ska röra på dig för att uppnå alla positiva effekter som forskningen har kunnat visa.

http://www.adlibris.com/se/bok/hjarnstark-hur-motion-och-traning-starker-din-hjarna-9789173630788

Böckerna Hjärnstark och Hälsa på recept finns även som ljudböcker på Storytel och Bookbeat.

 

Boken om maligna gliom- en liten bok för dig som är drabbad av hjärntumör

Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna bok ska vara ett stöd, besvara en del frågor och bidra med användbar information.

-Åse Rinman, fd ordförande Svenska hjärntumörföreningen

Boken om Gliom (pdf, endast tillgänglig för nerladdning)

Att få cancerbesked

Praktisk information om cancer till patienter och närstående:

https://www.gothiafortbildning.se/88099655-product?category=alla-produkter

Metodhandbok för lärare och annan skolpersonal

Denna metodbok från Barncancerfonden är till för lärare och annan skolpersonal och kan användas när en elev drabbas av en förvärvad hjärnskada/hjärntumör.

https://www.barncancerfonden.se/om-oss/informationsmaterial/metodhandboken/

 

Att förlora en anhörig i hjärntumör av Heli van der Valk

För beställning: skicka ett mail till kansli@hjarntumorforeningen.se

(Alla intäkter går oavkortat till Svenska hjärntumörföreningen.)

Vi föds, vi lever och vi dör. Att förlora en anhörig leder osökt till en livskris där en berättelse tar slut och en ny tar sin början. En yttre förändring i våra liv tvingar fram en förändring även i vår inre värld. Genom att minnas kan vi försäkra oss om att de drömbilder vi har kvar av det förflutna verkligen är sanna, att de som lämnat oss verkligen funnits. Ingen människa dör så länge det finns någon som minns; att finnas till är att finnas i någons minne.

Varje liv består av ett antal berättelser. Denna bok innehåller femton individuella berättelser där hjärntumören spelar en central roll. Arbetet med boken har fungerat som en första hjälp till självhjälp för oss medverkande. Det är vår förhoppning att det vi gått igenom och det vi berättat här kan även vara till hjälp för andra som hamnat i hjärntumörens skugga.

– Heli van der Valk

Att förlora en anhörig i hjärntumör

https://helivandervalk.wordpress.com/category/att-forlora-en-anhorig-i-hjarntumor/