Svenska hjärntumörföreningen verkar aktivt för att stödja och ge support till personer som drabbats av en hjärntumör. Stödet och supporten innefattar både dig som drabbade och dina närstående.

Eftersom hjärntumördrabbade finns i hela Sverige är vi medvetna om att vi också måste finnas på många ställen för att kunna stödja på bästa sätt.

Till att börja med arbetar vi nu för att Svenska hjärntumörföreningen ska ha regionalavdelningar i alla de sex sjukhusregionerna.

Som ett andra steg hoppas vi även kunna starta en lokalavdelning i varje län, så att alla som vill ska kunna träffa någon i samma situation utan att behöva åka så långt. Det blir då lättare att dela erfarenheter, tips och idéer med varandra.

I dagsläget finns det två aktiva, regionala föreningar: Västra Götaland och Hallands län och Stockholm-Gotland.

Under uppstart 2017-2018 är också regionerna Sydöst, Norr och Syd och Uppsala-Örebro.

Tanken är att alla regioner ska kunna träffas fyra gånger om året: andra tisdagen i februari, april, september och november. Fasta datum gör det lättare både för oss själva att komma ihåg träffarna och för sjukvården att informera nydiagnostiserade om när vi ses.

Oavsett var du bor är du välkommen till vilken av de regionala föreningarna som helst. Det kan ju vara så att du valt att få vård i ett annat landsting eller att det av olika anledningar är mer praktiskt för dig att ta dig till en förening som ligger i en annan region än där du bor.

Håll utkik på hemsidan och på Facebook efter program, lokal och tidpunkt för de regionala träffarna. Du kan också mejla oss. Vi svarar så fort som möjligt.

Regionala föreningar, aktiva och under uppstart 2016.