Svenska hjärntumörföreningen i Västra Götaland och Hallands län bildades och fick sin interimsstyrelse i september 2015 och är till för drabbade av primära hjärntumörer och alla som relaterar till detta. Våra medlemmar är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt stödmedlemmar och finns i Västra Götaland och Hallands län.

Vi hjälper till med att skapa kontakter mellan människor som på något sätt är drabbade, samt sprider information som kan hjälpa och stötta patienter, anhöriga och vårdgivare.

Vi vill verka för att den bästa möjliga vård och omsorg finns tillgänglig för alla patienter, oavsett var man bor i landet.

Svenska hjärntumörföreningen i Västra Götaland och Hallands län vill från grunden bygga en stabil, hållbar och attraktiv verksamhet som attraherar nya medlemmar och som stimulerar föreningens medlemmar.