Om föreningen

Hjärntumörföreningen i Västra Götaland och Hallands län bildades och fick sin första styrelse i september 2015 och är till för drabbade av hjärntumörer och alla som relaterar till detta. Våra medlemmar är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt stödmedlemmar och finns i Västra Götaland och Hallands län.

Välkommen till sidan för Svenska hjärntumörförening Väst!

Vi hjälper till med att skapa kontakter mellan människor som på något sätt är drabbade, samt sprider information som kan hjälpa och stötta patienter, anhöriga och vårdgivare.

Vi ser att vården för drabbade patienter skiljer sig mycket från region till region i landet och vi vill verka för att den bästa möjliga vård och omsorg finns tillgänglig för alla patienter, oavsett var man bor i regionen.

Kontakta oss

Vill du få information om kommande möten och händelser i väst, bli medlem i vår Facebook sida Hjärntumörföreningen Väst:
https://www.facebook.com/groups/hjarntumorforeningen.vast/

 

Styrelsen 2018

Mariella J. Delgado, ordförande, anhörig
Charlotta Liedberg, vice ordförande, anhörig
Lena Christina Arvidsson, sekreterare, patient
Birgitta Karlsson, kassör, anhörig
Ann Sjölander, ledamot, patient

Intern revisor: Christer Johansson, anhörig