Svenska hjärntumörföreningen är en ideell patient- och närståendeförening som riktar sig till personer som drabbats av en hjärntumör.

Svenska hjärntumörföreningen har en central styrelse bestående av förtroendevalda som väljs in på tvååriga mandatperioder (ordförande väljs varje år) i samband med årsmötet som hålls innan mars månads utgång varje år. Styrelsen har styrelsemöte via telefon första tisdagen varje månad med start kl 19.00.

 

Styrelsen 2018-2019

Ordförande – Eskil Degsell

Ledamöter

Jonna Embretsén

Louise Andersson

Mariella Delgado

Charlotta Liedberg

Annelie Stålnert

Johanna Ohlin

 

Kontakt

sv.hjarntumorforeningen.riks@gmail.com