Nya styrelsen för 2017 kommer att presenteras snart!

Svenska hjärntumörföreningen är en ideell patient- och närståendeförening som riktar sig till personer som drabbats av en hjärntumör.

Svenska hjärntumörföreningen har en central styrelse bestående av förtroendevalda som väljs in på tvååriga mandatperioder (ordförande väljs varje år) i samband med årsmötet som hålls innan mars månads utgång varje år. Styrelsen har styrelsemöte första måndagen varje månad med start kl 19.30.