Svenska hjärntumörföreningen är en ideell patient- och närståendeförening som riktar sig till personer som drabbats av en hjärntumör.

Svenska hjärntumörföreningen har en central styrelse bestående av förtroendevalda som väljs in på tvååriga mandatperioder (ordförande väljs varje år) i samband med årsmötet som hålls innan mars månads utgång varje år. Styrelsen har styrelsemöte via telefon första tisdagen varje månad med start kl 19.00.

Ordförande – Eskil Degsell

Vice ordförande – Jonna Embretsén

Sekreterare – Anna-Stina Takala

Ledamöter –

Louise Andersson

Mariella Delgado

Charlotta Liedberg

Linnea Nilsson

Jenny Nordgren

Martin Ringberg

Annelie Stålnert

 

Bilden visar delar av styrelsen på besök vid Skandionkliniken i Uppsala i maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Delar av styrelsen på besök på Skandionkliniken i Uppsala i maj 2017.