Webbföreläsningar i/om palliativ vård

 

Betaniastiftelsen har lanserat webföreläsningar i/om palliativ vård med Professor Peter Strang och Överläkare Ingrid Underskog på sin hemsida.

Webbföreläsningarna är endast ca 12-15 minuter och är helt kostnadsfria.

De informativa föreläsningarna handlar bland annat om:

Smärta

Andnöd 

Ångest 

Oro 

Förvirring

 

Du hittar filmerna i länken här nedan:

http://www.betaniastiftelsen.nu/profilomraden/palliativ-vard/