Tyck till om Min vårdplan

Regionalt Cancercentrum i samverkan vill förstå hur Min vårdplan i 1177 fungerar och hur den kan bli bättre för patienterna. Dina åsikter och erfarenheter som patient skulle vara mycket värdefulla att få ta del av.
Hjälp RCC genom att besvara enkäten. Det är en del av den nationella utvärderingen av Min vårdplan och tar cirka 15-20 minuter att svara på. Naturligtvis är det helt anonymt.
Klicka på länken så kommer du till enkäten.
https://forms.office.com/e/bD3R4jhUDU