Personliga berättelser

Vi har nu det stora nöjet att publicera de första digitala berättelserna. Filmerna talar för sig själva och vi tror och hoppas att du kommer att ha hjälp av att se dem.

Om projektet

De digitala berättelserna utgår från frågan: Med erfarenheten du har idag vilka råd skulle du ge dig själv och andra som är i en liknande situation? Vad gjorde du bra och vad skulle du göra annorlunda idag?

Tiden som läggs på att hantera livet i närvaro av en långvarig kronisk sjukdom är kolossal och den erfarenheten som byggs upp är enorm. Att lära sig hur andra människor i liknande situationer anpassar sig och hanterar livet i samband med sjukdom hjälper att stärka roller och relationer.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns rätt eller fel. Alla hanterar sin situation på sitt sätt. Vi vill belysa det genom att visa olika utmaningar som berättaren möter i sin vardag och hur man tänkte, kände och gjorde – eller inte gjorde.

Bakgrund

Idén till Digitala berättelser föddes när Hjärntumörföreningen blev kontaktad av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm. Med projektet vill vi bygga broar mellan patienter, närstående och vården. Erfarenheter från projektet kommer även att ingå i CareMaps projektet, ett verktyg för att se, värdera och utveckla relationer i närvaro av cancer.

Undertitlar

Nu finns möjlighet att se filmerna med ett antal olika språk som undertitlar. För att se eller byta språk på undertitlar klicka på lilla cc ikonen längst ner på höger sida. Välj språk efter det.

Sara, patient

Sara lever ett liv fullt med aktiviteter och rörelse. Här berättar hon hur det varit att drabbas av sjukdom mitt i livet.

Anpassa ditt liv till en ny realitet. Diagnosen har inneburit en rad omställningar i Saras liv. Hon visar hur livet har anpassats till en ny verklighet och ger råd inför och efter operation.

Heike, efterlevande

Heikes son drabbades av en hjärntumör mitt i livet. Medan han fokuserade på framtiden försökte Heike hitta svaret på frågan: Hur mycket av realiteten kan jag hantera?

Planera och försök att hantera en god död. Våga ställa frågor och acceptera att utgången inte är den du hade hoppats på.  

Håkan, patient

Vad har Albert Einstein att göra med min hjärntumör? Se Håkans sökande efter svar på frågan hur han kan hitta vägar till hopp och ett bättre mående.

Meditation och sökande efter svar i det medvetna och omedvetna hjälpte Håkan att hitta sin väg för att anpassa sig till den nya livssituationen och realiteten efter diagnosen.

Thomas, patient

Att leva med en hjärntumör är en ofrivillig resa. Se Thomas berätta hur sjukdomen har förmått honom att ändra sitt liv. 

Acceptera din sjukdom. Thomas har strävat efter att återfinna glädje och hopp i livet genom fysisk aktivitet, omställning av kosten och med hjälp av sina näststående.

Eva, efterlevande

När Evas man drabbades av en hjärntumör upplevde hon att han togs ifrån henne långt innan sjukdomen tog hans liv.

Förbered er på förändrade roller. Från vårdcoach till undersköterska, tigermamma och krigare- Eva fick klä ett antal olika roller under sin mans sjukdom. I efterhand förstod hon att hon borde ha sökt hjälp och ansökt om personlig assistans långt tidigare. Hennes man dog innan ett beslut hann fattas.

Ida, efterlevande

”Jag hade också kunnat vinna lotteriet’”, sa Idas pappa när han drabbades av en hjärntumör. Se Ida berätta om sin stora, starka pappa.

Var redo för ändringar i roller och relationer. Förvänta dig inte att vården eller läkare har svar på alla frågor. Det blev Idas och familjens uppgift att se till att pappan fick behandling och kunde bibehålla en viss livskvalitet.

Tack

Ett stort tack till alla som har bidragit med sin berättelse. När vi nu publicerar de första filmerna hoppas vi att du som tittar finner igenkännande, stöd och kanske inspiration för att själv vilja bidra med en egen berättelse. 

Vill du dela din berättelse?

Utvecklingen av en film sker under en serie workshops med stöd av en expert med bakgrund inom hälso- och sjukvård som tillika är författare med personlig erfarenhet av att leda projekt för digitala berättelser.