Aktuellt

Deltagare till studie sökes

Deltagare sökes till en nationell studie om erfarenheter av våldsutsatthet bland vuxna närstående till personer med hjärntumör. Hjärntumörer kan ge upphov till personlighetsförändringar och ökad

Läs mer »

Inbjudan till Zoom medlemsträff

’Föreläsning om Immunterapi’ måndagen den 30:e oktober kl. 19-20:30   Vår förening deltar i den internationella hjärntumörveckan, som i år infaller mellan den 28 oktober

Läs mer »

Anhöriga är glömda hjältar

Den 6 oktober uppmärksammades den nationella anhörigdagen, en dag då vi hyllar alla närståendevårdare runt om i landet. Dessa hjältar ger omsorg och stöd till

Läs mer »

Vårdprogrammet uppdaterat

Ett nationellt vårdprogram innehåller rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Vårdprogrammet för patienter med tumörer i centrala nervsystemet – det vill

Läs mer »

Kort rapport från Hjärntumördagen

Den 25 augusti arrangerade Svenska Hjärntumörföreningen och Nationella Forsknings- och utbildningsgruppen för hjärntumörer en heldag på Karolinska Universitetssjukhuset.Det var en späckad dag med föreläsningar. Under

Läs mer »

Nationell hjärntumördag, 25 augusti

Karolinska sjukhuset i Solna. Välkommen till den nationella hjärntumördagen, ett evenemang med fokus på utbildning, nätverkande, lärande och samverkan, som anordnas av Nationella forsknings- och

Läs mer »