Deltagare sökes till intervjustudie om Optune

Optune är en tilläggsbehandling för patienter med glioblastom som godkändes i Sverige 2018. För att bättre förstå varför patienter tackar ja eller nej till Optune, förstå närståendes roll samt samarbetet mellan patienter, närstående, sjukvården och företaget som tillhandahåller Optune så genomförs en intervjustudie.

Vi söker patienter samt närstående och efterlevande till patienter som har erbjudits och tackat ja, avslutat eller tackat nej till Optune.

Mer information om studien finns i dokumentet nedan.
Om du är intresserad av att delta eller vill ha mer information kontakta Eskil Degsell på eskil@degsell.com

Optune kvalitativ studie.pdf