Från Nationella Hjärntumördagen

Välkommen till denna sektion med inspelningar från Nationella Hjärntumördagen, som ägde rum på Karolinska sjukhuset i Solna i augusti 2023. Här kan du ta del av videoinspelningar från dagen, där vårdpersonal, forskare, patienter och närstående samlades för att utbyta kunskap och erfarenheter kring hjärntumörer. På grund av tekniska utmaningar för de digitala deltagarna, har vi nu gjort de flesta inspelningarna tillgängliga här på hemsidan. Vi hoppas att dessa inspelningar fortsätter sprida viktig information och främja förståelse för hjärntumörer.

För att se agendan för dagen

Spår 1

Hjärntumörens inverkan på ekonomin
Kan vi förlänga överlevnaden och öka livskvalitén genom att samarbeta mer med familj, vänner och andra runt omkring?
Interaktiv aktivitet kring exempel på lokala, regionala och nationella skillnader inom hjärntumörvården
Aktuella kliniska studier inom neuro-onkologi.
TTF (Optune) erfarenheter från Sverige.
Verkliga upplevelser och erfarenheter - hur bli vi bättre på att fånga upp, agera på och lära oss av kunskap från patienter, närstående och efterlevande?
Immunterapi inom neuro-onkologin. Anna Dimberg, forskare Uppsala
Meningioma - new horizons (på engelska) Matthias Preusser, onkolog Wien, Österrike

Spår 2

Var står vi grundforsknings-mässigt?
Skillnad på stereotaktisk behandling, protoner och photoner?
Intraoperativ MRi inom neuro- onkologi.
Rollen av vitsubstans vid tumörspridning och kognitiv funktion.
Methylering - hur tolka svaret i den kliniska vardagen?
Nationellt kvalitétsregister för hjärntumörer och centrala nervsystemet.

Spår 3

Kognition och beteendeförändringar hos patienter