Vård

Vårdprogrammet uppdaterat

Ett nationellt vårdprogram innehåller rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Vårdprogrammet för patienter med tumörer i centrala nervsystemet – det vill

Läs mer »

Tyck till om Min vårdplan

Regionalt Cancercentrum i samverkan vill förstå hur Min vårdplan i 1177 fungerar och hur den kan bli bättre för patienterna. Dina åsikter och erfarenheter som

Läs mer »