Kallelse till Svenska Hjärntumörföreningens årsmöte 2024

Zoom årsmöte

Datum: Tisdag 19 mars kl 19:00 – 20:00

Plats: Digitalt via Zoom

Den 19 mars är det dags för Svenska Hjärntumörföreningens årsmöte!

För att så många som möjligt ska kunna delta kommer årsmötet ske på Zoom. Det kommer även vara möjligt att delta via telefon.

Under kvällen får vi information om arbetet som föreningen utför samt en presentation av föreningens ambition och tankar framöver. Det kommer också finnas möjlighet att utbyta tankar, idéer och synpunkter.

Anmäl dig senast lördag 9 mars till info@hjarntumorforeningen.se. Senast 12 mars skickar vi årsmöteshandlingar, länk till videomötet samt telefonnummer för de som vill delta via telefon.

Verksamhetsberättelsen kommer även att läggas ut på föreningens hemsida www.hjarntumorforeningen.se.

Varje medlem som har fyllt 15 år och har varit medlem i minst 3 veckor har rösträtt som kan utövas av närvarande medlem eller via fullmakt. Endast en fullmakt per ombud. Fullmakt ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast en vecka före årsmötet, dvs 12 mars. 

Varje medlem har rätt att genom motion väcka förslag. Motioner skall mailas till styrelsen senast den 20 februari.

Välkomna!

Vänliga hälsningar
/Styrelsen
info@hjarntumorforeningen.se