Deltagare till studie sökes

Deltagare sökes till en nationell studie om erfarenheter av våldsutsatthet bland vuxna närstående till personer med hjärntumör. Hjärntumörer kan ge upphov till personlighetsförändringar och ökad aggressivitet, vilket ibland resulterar i olika former av våld. Forskningen, godkänd av Etikprövningsmyndigheten, utförs genom individuella intervjuer och syftar till att belysa dessa svåra upplevelser. Studien, ett samarbete mellan Linköpings universitet, Karolinska Institutet, och Svenska Hjärntumörföreningen, välkomnar deltagare från hela landet. 

Mer information om studien finns i dokumentet nedan.
Om du är intresserad av att delta eller vill ha mer information kontakta studieansvarig forskare Lisa Kastbom för ytterligare information.

Våldsstudie