Anhöriga är glömda hjältar

Den 6 oktober uppmärksammades den nationella anhörigdagen, en dag då vi hyllar alla närståendevårdare runt om i landet. Dessa hjältar ger omsorg och stöd till sina nära och kära i svåra tider. Det är imponerande att bevittna den enorma kärlek och medmänsklighet som sprider sig i samhället när det behövs som mest.

Karolinska sjukhuset uppmärksammade dagen genom att dela en berättelse om vår vice ordförande och närstående, Eskil Degsell. Hans erfarenheter och insatser är en inspirationskälla för oss alla och visar på vikten av att stötta varandra i vårdande och omsorg. https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2023/10/anhorigdagen-2023/?fbclid=IwAR1HF0nE9Cd-r3JP2iLLRU6e6XXkoFmbhW4ZoRQhiQVuqeSzeOPZ9TZusD4

På nationella anhörigdagen vill vi alla ta ett ögonblick för att tänka på och hylla anhörigvårdarna och deras ovärderliga arbete. De är verkliga hjältar i vår vardag, och vi är djupt tacksamma för allt de gör.