Vårdprogrammet uppdaterat

Ett nationellt vårdprogram innehåller rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Vårdprogrammet för patienter med tumörer i centrala nervsystemet – det vill säga hjärna och ryggmärg – är nu uppdaterat. 

Representanter för Hjärntumörföreningen har medverkat i arbetet med hela vårdprogrammet och varit ansvariga för kapitlet om egenvård och samvård.

I det uppdaterade vårdprogrammet har flera förändringar genomförts. Ett konkret exempel är inkluderingen av evidensbaserade råd riktade till patienter och deras närstående. Den mest betydande förändringen är utvidgningen av vårdprogrammet till att omfatta diagnosen hjärnhinnetumörer – meningeom.

Det är viktigt att informationen nu kommer ut till alla delar av vården. Och naturligtvis även till patienter och närstående. Hjärntumörföreningen kommer att ta fram utbildningsmaterial inom kort.

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna, ryggmärg och dess hinnor – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)