Bli vår nya styrelseledamot

Gör skillnad! Bli en del av vår styrelse och ta chansen att påverka vården och livet för drabbade av hjärntumör.

Det är lätt att känna sig överväldigad av de utmaningar som vården står inför. Men vi kan alla bidra, påverka och göra skillnad. I svensk sjukvård har patientföreningar som Hjärntumörföreningen en mycket viktig funktion.

  • Vi skapar kontakt mellan drabbade via Facebookgrupper, möten och nationella sammankomster.
  • Vi stödjer och lär av varandra.
  • Vi för patienternas talan gentemot beslutsfattare.
  • Vi samarbetar med vården och forskare.
  • Vi sprider information kring sjukdomen och de drabbades situation.
  • Vi följer forskningen.

Det är viktigt att vi har en engagerad styrelse som kan driva detta.

Valberedningen söker personer som vill göra verklig skillnad för drabbade av hjärntumör – utan att behöva vara expert. Genom att vara med i vår styrelse påverkar du beslut som kan förbättra vården och livskvaliteten för många hjärntumörpatienter och deras närstående.
Mejla ditt intresse till lena.rosenlund@regionstockholm.se
Skriv ”Kandidatur SHTF 2024” i ämnesraden.